Dampanlæg

DAMPANLÆG

Elektriske dampkedler:

I vores daglige omgang med damp, som installatører og reparatører, i mere end 25 år, på renserier og vaskerier, har vi lært, at damp ikke alene er noget du kan læse dig til. Her har den praktiske forståelse af det enkelte udstyrs fúnktioner og anvendelse overordentlig stor betydning for det rette valg og den korrekte indretning af din dampforsyning. Hertil kommer, at forudsætningerne for at kunne etablere en dampforsyning kan være forskellige afhængig af flere forhold bl.a. lokation (energiforsyning) og mængden af damp som behøves. Netop det er grunden til, at vi ikke kan lægge os fast på bare ét fabrikat. Vi har dog valgt at fokusere på tre tyske fabrikater, der alle matcher vore øvrige produkter mht. kvalitet og forsyningssikkerhed (support og reservedele) og som vi i forvejen har kendskab til og gode erfaringer med. Dermed kan vi levere dampanlæg  fra 2 kg/h til over 1.000 kg/h, alle med hurtig opstartsprocedure, hvadenten el- gas- eller olieopvarmet.


Closed Circuit dampsystem


En kuriositet er vores egenudviklede "Closed Circuit" dampsystem baseret på VEIT 2373 dampkedel. En løsning der giver "økonomisk" damp, på lidt plads, og når du har knaphed på strøm.

Anvend det mest effektive dampopvarmede udstyr, men tilslut kun strøm! Ring og hør nærmere eller bestil en demonstration.

Dine fordele


 • Ingen vandudladere, ingen flashdamp
 • >15% strømbesparende
  ift. åbent dampsystem
 • Ingen fødevandstank, dermed ingen:
  - em
  - krav om gulvafløb
     (fra overløb)
  - ekstra varmekilde
  - ekstra støjkilde
  - ekstra vedligeholdelses-
     enhed
 • Blødgøringsanlæg unødvendig
 • Ingen faste installationer, anlæg mobilt
 • Og mere til.

Olie- og gasfyrede kedler:

Historien lyder, at det var en tidligere BÖWE tekniker, der fik den geniale idé, at udvikle en kompakt "schnelldampferzeuger", der var ligeså hurtig i opstart som en dampgenerator (tvangsgennemløbskedel), men arbejdede som en traditionel kedel med niveaustyring. Det udtænkte "kop-i-kop"-princip gjorde det muligt, at udvikle et trykkammer med meget lille vandindhold således der kunne opnås fuldt damptryk på under 8 minutter. Det blev starten på Jumag eventyret for mere end 40 år siden og idag er teknikken så forfinet og modelvarianterne så vidtfavnende, at dette produkt kan konkurrere med de største og mest prestigefyldte dampkedelproducenter.

Jumag har super lækker forarbejdning af alle komponenter, hvorfor vi også anbefaler deres komplette tilbehørsprogram af eks. fødevandstanke, udblæsningsbeholdere m.v.

Fordele


 • Hurtig opstart (ca. 8 min)
 • Meget energieffektiv (economizer standard)
 • Enkel betjening via touchskærm med dansk menu og fejlmelding
 • Uafhængig brænderfabrikat
  og -type (olie eller gas), frit valg blandt flere mærker
 • Vedligeholdelsesfri centrifugalpumpe
 • Kræver ikke opstillingsgodkendelse og kedelpassercertifikat (Modeller <200 kg, 7,4 bar)

Type:

DG160

DG260

360

DG460

DG560

FLO1060

Dampydelse, indtil

160 kg/h

260 kg/h

360 kg/h

460 kg/h

560 kg/h

1060 kg/h

Max driftstryk

11 barg

11 barg

11 barg

11 barg

11 barg

11 bargCertuss dampanlæg leveres i dag forklædt som på billedet til højre. Vi har taget den gode gamle "hammergrå" med, da det helt sikkert er det syn mange kender og forbinder med en hurtigstartende dampgenerator, der ikke fylder meget. På dampgeneratoren opvarmes og fordampes vandet i den indbyggede dampsnegl (/-slange). og har som sådan ikke et kedelrum. Derfor kan disse generatorer, med en dampkapacitet på indtil 400 kg/h, opstilles uden opstillingsgodkendelse i henhold til gældende lovgivning og betjenes uden kedelpassercertifikat. En dampgenerator leverer en dampkvalitet der, betinget af tvangsgennemløbet af fødevandet og nødvendigheden for et vandoverskud, har et højere vandindhold end for en kedel. Derudover er fødevandspumpens præcise ydelse afgørende for en fejlfri drift af dampanlægget.

Anlæggene er udstyret med Certuss' egenudviklede brændere til gas og olie, hvorfor det må forventes, at eftersyn og vedligehold af denne komponent kun kan varetages af deres autoriserede servicefolk.

Damptilbehør

Vi leverer alle armaturer og tilbehørskomponenter relateret til damp forenet med vores specialviden om specifikke driftskrav og -betingelser i vaskerier og renserier.
Send os din forespørgsel med en beskrivelse af komponenten og til hvilken opgave den skal anvendes.


Et udpluk af damprelateret udstyr vi forhandler og delvis lagerfører:

 • Anlæg til vandbehandling (blødgøringsanlæg)
 • Kemidosering
 • Damptørrer
 • Trykreduktionsventiler
 • Vandudladere (kondensatudladere)
 • Kuglehaner og afspærringsventiler
 • Sikkerhedsventiler
 • Pakningsmateriel
 • Manometre
 • m.m.