Rensemaskiner

RENSEMASKINER

SlimLine vs. CrossLine


Maskiner i størrelserne 12, 15 og 18 kg fabrikeres i både SlimLine- og CrossLine udførelse. Dette giver enorm fleksibilitet til optimal indretning selv under trange pladsforhold.


SlimLine maskiner har en indbringnings-bredde på <1 m. SlimLine og CrossLine har en indbringsningshøjde på <2m.

Tysk renserimaskinefabrikat, der har produceret maskiner lige siden 1945. Anvendt over hele verden og kendt for den usædvanlig høje kvalitet af deres maskiner til rens af alm. garderobetøj og tung industrirens (arbejdstøj, valkning, affedtning huder m.v.).

Har vi forhandlet og serviceret i mere end 25 år.

Kapacitet: 12 - 200 kg   ( 30 kg fyldeforhold 1:20 )


Rensevæsker: Perklor og alle alternative væsker*


Opvarmningsform: damp eller elektrisk


Myndighedskrav: Opfylder skrappeste tyske lovgivning (2.BImSchV) og lempeligere danske bek. 1457 af 07/12/2015.

BÖWE har en bagside...


og det er faktisk den mest interessante, hvis du spørger os. Det er indersiden også. Typisk tysk. Vi elsker alt det teknikeren synes er fedt!

Stor, større...


21, 26 eller 30 kg fyldekapacitet dækker næste byggeklasse. Fra 26 kg og opefter er maskinerne kun dampopvarmede. 

...størst


BÖWE InduLine, et monster af en rensemaskine med en fyldekapacitet på indtil 200 kg. Efter vores opfattelse svaret på en langt mere miljøvenlig rengøring end vask er, specielt når det kommer til stærkt snavsbelastede artikler (tekstiler) som eksempelvis arbejdstøj og -klude. 

Generelle kendetegn ved BÖWE renserimaskiner


Der er mange kendetegn for en BÖWE renserimaskine. Allerhelst vil vi fremhæve den billige og sikre drift samt den minimale vedligeholdelse. Det er resultatet af innovativ og moderne teknologi forenet med den høje komponentkvalitet. Men det er kun noget den erfarne tekniker får øje på. Udenpå er der dog også synlige kendetegn.

Runde former


Helt gennemgående for BÖWE's 6.generation renserimaskiner er de runde former. Alle steder hvor renholdelse har førsteprioritet, er anvendt runde former. Eksempler på dette er bl.a. destillation, nålefanger og vandudskillere. Vi ved alle hvor vigtig renholdelse af disse komponenter er for at undgå dårlige lugte i maskinen og tøjet. Endnu større betydning har dette ved anvendelse af de nyeste og delvis biologisk nedbrydelige alternative rensevæsker som eks. kulbrinte, GreenEarth, HiGlo, Sensene m.v.

Aerodynamisk luftskakt


Aerodynamisk udformning af luftskakt med afrundede hjørner, og øvrige luftkanaler i runde rør (fremfor firkantede) reducerer støjniveauet, forbedrer luftgennemstrømning (og dermed afkorter tørretid) samt minimerer tilfnugning. Logisk, men absolut ikke standard på alle fabrikater.

3 tanke er standard


Alle BÖWE's rensemaskiner er udstyret med 3 tanke. Og nej, der er ikke tale om at den ene anvendes som snavs-/destillationstank. BÖWE sparer ikke på materialerne, alt skal have overskud. Her er destillationen så rigelig stor, at den endda kan rumme to bade. Beskidt væske hører kun til i destillationen!

Med 3 tanke og 2 filtre (option) er lyse og mørke maskiner fuldstændig separerede med deres respektive filter og arbejdstank. Rentanken indeholder kun nydestilleret væske.


Konvertérbar

perklor -> kulbrinte


I mere end 25 år har der været kritiske røster om, hvorvidt perklorethylen er på vej til at blive forbudt. Den diskussion tænker vi aldrig hører op selvom moderne perklormaskiner med den krævede sikkerhedsteknik og korrekt pasning ikke behøver være mindre miljørigtigt end andre rensealternativer eller vask. Går man med denne usikkerhed, men vil egentlig helst fortsætte med perklor, ja så er der ikke noget at frygte ved det længere. BÖWE´s PremiumLine maskiner kan alle konverteres til "Multisolvent" og dermed alle de alternative væsker. Bed om prisen på et ombygningskit samtidig med dit tilbud på en ny perklormaskine. Så kan du sove roligt i din BÖWE maskines lange levetid.

Lyst til at vide mere så hent vores BÖWE factbook her

Rund destillation


Den runde lodretstående destillation har ingen hjørner hvor fnug og snavs bliver siddende. Overflødiggør manuel udskrabning fuldstændig på maskiner med automatisk emissionsfri destillationsslam udpumpning. Gør manuel udskrabning lettere da ingen hjørner.

Fuldautomatisk vandudskillerspuling


Renholdelse af vandudskiller og tanke har fået endnu større betydning i takt med at de biologisk nedbrydelige alternative rensevæsker finder større anvendelse. Den runde vandudskiller er udformet med en konisk bund og spuleanordning således et fuldautomatisk vedligeholdelsesprogram kan overtage det tidskrævende og ubehagelige arbejde.

BÖWE MultiSolvent®

100% sikker uden kvælstof og måleapparat


BÖWE´s kulbrinteteknologi fra 1994 var innovativ og fremsynet. Det er nutiden et bevis på. Stort set alle andre maskinfabrikanter er idag gået over til selvsamme teknologi; vakuumdestillation og et rense- og tørremodul med alm. atmosfæretryk. BÔWE´s forfinede sikkerhedsteknik gør dog, at det hverken er nødvendig med en separat eksplosionsbeskyttelse i form af kvælstofbeholder eller koncentrationsmåleapparat. Begge, ting der ellers kræver vedligeholdelse og en ekstraudgift.

*)

Vi tilbyder maskiner tilpasset alle kendte rensevæsker herunder perklorethylen, kulbrinte og de mange andre alternative væsker som eks. (bemærk registrerede varemærker):