Tjenester

Vores tjenester og specialer...

At købe en dyr maskine, eller indrette et renseri eller vaskeri, handler ikke om "bare at gøre det". Det kræver altid grundig forarbejde, så får man det helt rigtige udstyr til den givne opgave og sparer tilmed en masse penge og ærgrelser sidenhen.Behovsanalyse


Når du har en god idé og måske vil starte noget nyt op, eller bare ønsker at modernisere dit produktionsapparat, så er det vigtig, at have nogle andre med på råd. Det skal være nogle, der kender branchen godt og har indsigt i de nyeste teknologier. Vi kan hjælpe dig med at afdække dit behov for teknisk udstyr til en given opgave indenfor vores speciale, renseri- og vaskeriteknologi.Produktvalg


Når behovet for udstyr er blevet specificeret kan vi tilbyde dig vores forslag til at imødekomme dette, fortrinsvis med vores eget produktprogram, naturligvis, men vi er heller ikke for stolte til ikke at kunne henvise dig til et konkurrende produkt, hvis vi ser nogle klare fordele for dig netop i din situation. Ét eksempel på det kan være, at der er en meget kort tidshorisont på din investering så levetid eller levetidsomkostninger ikke når at komme dig til gode. Vores generelle holdning er, at de bedste resultater, arbejds- og krone-øre-mæssig, opnås med det bedste udstyr, og dér har vi forsøgt at lægge os velvidende, at vi dermed begrænser vores målgruppe.Projektering


Med vores ingeniørbaggrund er vi i stand til på forhånd at beregne den nødvendige og korrekte dimensionering af energiforsyning (strøm, vand, damp, trykluft m.v.) så du ikke overraskes af uforudsete ekstraomkostninger og/eller forringelse af produktivitet.


Vi kender de specifikke bestemmelser der gælder for indretning af renserier og vaskerier, og ved hvilket udstyr, der er underlagt særlige tilsyn og godkendelseskrav fra myndigheders side (eks. Renseribekendtgørelsen eller Direktivet for trykbærende udstyr. Sidstnævnte vedrører bl.a. trykluft- og dampforsyning).


Og med mere end 25 års praktisk erfaring med installations- og reparations-arbejder i renserier og vaskerier kender vi rigtig mange faldgruber du ikke kan læse dig til. Alle de hensyn tager vi, når vi laver et projekt for dig.

Installation


Vælger du os til at installere dit nye udstyr, hvadenten der er tale om en enkelt maskine, eller den komplette nyetablering i nye lokaler, så sørger vi for en faglig korrekt og æstetisk installation til den aftalte pris. Vi er også garant for, at dit udstyr er køreklart når du har brug for det. Sådan har vi gjort det i mere end 25 år.


Vi tilbyder udarbejdelse af dokumentationsmateriale (tegninger, beregninger, vedligeholdelsesplaner m.v.) i forbindelse med installationer. På den måde vil andre teknikere også være i stand til hurtig at skabe sig overblik over og kunne vedligeholde dine maskiner og installationer. Dette sikrer uforstyrret drift og lang levetid på dine produktionsapparater og giver dig en optimal fleksibilitet.

Gør det ikke!

After-sale-service


"Service efter et salg" er efter vores mening det vigtigste kriterie for at vælge et produkt og dermed en leverandør. Vi ville aldrig selv købe noget af nogen, der ikke selv tager ansvaret for at holde det udstyr, som de sælger dig, kørende. Vi skal vide, hvad det er vi sælger dig, og det vi har lovet dig, skal du ikke acceptere en anden skal efterleve. Derfor varetages service på de produkter vi har solgt dig 100% af vores egen organisation.

Autoriseret service og vedligehold - hurtigt


Vore forhandlede produkter er højt specialiserede og af meget høj kvalitet, hvorfor det kræver faglig korrekt udførelse af servicearbejder for at bevare udstyrets værdi. Dette mener vi bedst kan opnås med egne teknikere og servicevogn og ved at det er os der bestemmer måden arbejdet udføres på, og at der anvendes originale, godkendte reservedele. Vi er konstant i tæt dialog med vore leverandører og bliver derigennem løbende informeret om ændringer og forbedringer. Vi sikrer også den nødvendige uddannelse af vore teknikere hos vores leverandører.


Og hvorfor er vi hurtige? Ganske enkelt fordi vi kender udstyret indgående. Det kommer man til, når man har forhandlet og serviceret de samme fabrikater i mere end 25 år. Du finder hurtig fejlen, du har de nødvendige reservedele og specialværktøjer - oftest i værkstedsbilen, og du ved og har lært, hvordan reparationen udføres korrekt og hurtigst.

Skoling og efteruddannelse


Vi har meget dyb indsigt i de produkter vi forhandler og kan derfor altid tilbyde skoling i hvordan udstyret betjenes og vedligeholdes ligesom vi også kan hjælpe dig, hvis der skulle opstå en fejl med dit udstyr.


Med jævne mellemrum tilbyder vi også specielle kurser med erfarne og professionelle undervisere bl.a. indenfor detachering (pletbehandling), vådrens og koldstrygning. Dette giver dit udstyr fra os og din business endnu større værdi.